Wiedeń

Wiedeń

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 13.05.1935

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

List od Malvine Husserl z 15.03.1935

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937