Zakopane

Zakopane

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (a)

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.01.1954

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.07.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 15.08.1939