Zakopane

Zakopane

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.07.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

List od Ireny Krońskiej z 18.01.1954

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (a)

List do Danieli Gromskiej z 07.02.1963

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939