psychologia

psychologia

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935

List od Władysława Witwickiego z 20.10.1922

List od Władysława Witwickiego z 08.01.1927

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Władysława Witwickiego z 28.09.1928

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939