psychologia

psychologia

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List od Władysława Witwickiego z 10.04.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.09.1922

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Wacława Borowego z 15.02.1938

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Władysława Witwickiego z 03.08.1925

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

List od Władysława Witwickiego z 28.12.1928