Studia Philosophica

Studia Philosophica

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.05.1946

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.03.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.02.1938

List od Ireny Krońskiej z 31.03.1947

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.06.1949

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.06.1937