kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1917

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

List od Stanisława Wędkiewicza z 22.02.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.09.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.06.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.06.1919

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.03.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1934

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11.1960

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 12.03.1956