kwestie osobiste

kwestie osobiste

List od Władysława Witwickiego z 13.12.1922

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 08.01.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962

List od Władysława Witwickiego z 02.03.1922

List od Stefana Szumana z 14.10.1943

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1925