Henri Bergson

Henri Bergson

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Edmunda Husserla z 02.02.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.07.1925

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922