Henri Bergson

Henri Bergson

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Władysława Witwickiego z 28.05.1918

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Ireny Krońskiej z 16.08.1963

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

List od Ireny Krońskiej z 11.07.1961