Henri Bergson

Henri Bergson

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

Spis prac z 04.11.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Władysława Witwickiego z 28.05.1918

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921