kwestie publikacyjne

kwestie publikacyjne

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List od Władysława Witwickiego z 01.05.1938

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.04.1954

List od Ireny Krońskiej z 25.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926

List od Kazimierza Twardowskiego z 20.06.1937