/
EN

Plans for research 1 z b.d.

Anna-Teresa TYMIENIECKA

Plany badawcze (ciąg dalszy)

 

  c    Tymczasowy zarys traktatu jest następujący:

WPROWADZENIE. Studium twórczego doświadczenia jako wprowadzenie do ogólnej teorii estetyki. Element estetyczny w ludzkiej twórczości.

CZĘŚĆ I. UKONSTYTUOWANY ŚWIAT I ZJAWISKO TWÓRCZOŚCI
  c    Rozdział 1. System empiryczny
      c          a) Dynamiczne zasoby tworzenia
  c        c    b) Twórcze wnętrze i system cielesny
  c        c    c) Tymczasowy zarys „kontekstu twórczego”

  c    Rozdział 2. Wizja twórcza
      c          a) Działanie wyobraźni i pamięci
  c        c    b) Obiektywne prawa strukturalne: ich moc wytwórcza i ograniczenia (temat, sytuacja
  c        c        dramatyczna, jedność problemów)
  c        c    c) Tworzenie i inwencja
  c        c    d) „elementy surowe i poezja”
  c        c    f) Obraz kontra idea

CZĘŚĆ II. ŻYCIE FORM: DEBATA MIĘDZY TWORZENIEM I KONSTYTUCJĄ
  c    Rozdział 3. Struktura w sztuce i nauce
      c        ca) Symetria w nauce, sztuce i naturze (topologia w nauce i sztuce)
  c        c    b) Twórcze zasady w nauce
  c        c    c) Cel nauki i sztuki jako ulegający przemianom się wraz z ewolucją ludzkości:
  c        c        dynamiczna koncepcja struktury
  c        c    d) Czy sztuka może interpretować naukę?

  c    Rozdział 4. Poniżej i powyżej twórczego wnętrza

  c        c    a) Tworzenie jako przejście między dwiema fazami przeżywanego świata
  c        c    b) Niepewność procesu twórczego
  c        c    c) Agent kreatywny jako część świata życia
  c        c    d) Rola idei w procesie konstytutywnym i twórczym
  c        c    e) Problem twórczego a priori: opis percepcji twórczej
  c        c    f) Oryginalność i swoboda twórcza

  c    Rozdział 5. Ukonstytuowany świat staje się problematyczny