Jan Patočka

Jan Patočka

List od Jana Patočki z 03.12.1966

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Jana Patočki z 16.02.1948

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Jana Patočki z 26.10.1965

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948

List od Jana Patočki z 11.12.1945

List od Jana Patočki z 23.12.1947