filozofia

filozofia

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 20.11.1949

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 08.07.1931

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967

List od Fritza Kaufmanna z 23.07.1957

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.06.1966

Terminy do tłumaczenia Etyki Spinozy z d.b.

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List od Stanisława Ossowskiego z 16.02.1962

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961