filozofia

filozofia

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 04.03.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936

List od Tadeusza Czeżowskiego z 22.08.1969

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1954

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.04.1932

List od Tadeusza Zabłudowskiego z bd.01.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

Plans for research z b.d.

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

List od Hansa Corneliusa z 11.01.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960