tłumaczenia

tłumaczenia

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List od Konstantego Michalskiego z 22.01.1946

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List do Danieli Gromskiej z 28.05.1960

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List od Stefana Morawskiego z bd