zagraniczni badacze i badaczki

zagraniczni badacze i badaczki

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.04.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.10.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

List od Fritza Kaufmanna z 23.07.1957

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938