zagraniczni badacze i badaczki

zagraniczni badacze i badaczki

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.10.1934

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List od Edmunda Husserla z 08.07.1917

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937