zagraniczni badacze i badaczki

zagraniczni badacze i badaczki

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Alexandra Pfändera z 18.05.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918