Wiedeń

Wiedeń

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967