Wiedeń

Wiedeń

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 13.05.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935