Wrocław

Wrocław

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1948

List od Henryka Mehlberga z 05.10.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.09.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List od Stefana Błachowskiego z 13.07.1945

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 19.02.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.08.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 07.06.1969