kwestie dydaktyczne

kwestie dydaktyczne

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.11.1933

List od Władysława Witwickiego z 18.05.1922

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List od Władysława Witwickiego z 01.09.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List od Władysława Witwickiego z 30.01.1920

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 01.10.1921

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920