kwestie dydaktyczne

kwestie dydaktyczne

List od Władysława Witwickiego z 30.01.1920

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List od Władysława Witwickiego z 01.10.1921

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939