kwestie dydaktyczne

kwestie dydaktyczne

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924

List od Władysława Witwickiego z 30.01.1920

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

List do Jerzego Rudzkiego z 18.01.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923