kwestie dydaktyczne

kwestie dydaktyczne

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Władysława Witwickiego z 30.01.1920

List od Władysława Witwickiego z 01.09.1928

List od Władysława Witwickiego z 01.10.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920