kwestie osobiste

kwestie osobiste

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.11.1937

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List od Edmunda Husserla z 13.02.1917

List od Marii Turowicz z 18.07.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1952

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948

List od Stefana Szumana z 08.01.1942