kwestie osobiste

kwestie osobiste

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.12.1954

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z b.d.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.09.1935

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.05.1936

List od Tadeusza Czeżowskiego z 01.06.1950

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.12.1968

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 20.03.1938

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 08.04.1936

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 22.09.1949