kwestie osobiste

kwestie osobiste

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.10.1934

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.11.1944

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.05.1936

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 05.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 22.09.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.04.1934