kwestie osobiste

kwestie osobiste

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936

List od Władysława Witwickiego z 14.09.1927

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.04.1968

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List od Władysława Witwickiego z 01.10.1921

List od Konstantego Michalskiego z bd

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 22.08.1969

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 21.12.1934

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937