kwestie osobiste

kwestie osobiste

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1927

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.11.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 03.01.1962

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.07. 1968

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik