kwestie osobiste

kwestie osobiste

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1939

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.06.1919

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960