kwestie osobiste

kwestie osobiste

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List od Władysława Witwickiego z 15.11.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.06.1966

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.12.1937

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List od Władysława Witwickiego z 18.04.1938

List od Władysława Witwickiego z b.d C

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.12.1931

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1929