kwestie osobiste

kwestie osobiste

List od Władysława Witwickiego z 29.03.1926

Kartka pocztowa od Marii Turowicz z 14.11.1966

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920

List od Tadeusza Czeżowskiego z 02.05.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List od Władysława Witwickiego z b.d A

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.07.1923