kwestie osobiste

kwestie osobiste

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 14.04.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1933

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1927

List od Władysława Witwickiego z 18.03.1926

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 18.07.1957

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

List od Stanisława Ossowskiego z 16.02.1962