list

list

List od Ireny Krońskiej z 19.05.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 24.03.1954

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.12.1968

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1954

List od Ludwiga Landgrebe z 27.12.1937

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Stefana Żółkiewskiego z 16.08.1965

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915