Adolf Reinach

Adolf Reinach

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

Spis prac z 04.11.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

Curriculum vitae z bd.04.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List od Anny Reinach z bd

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Malvine Husserl z 05.04.1918