Adolf Reinach

Adolf Reinach

Spis prac z 04.11.1952

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

Curriculum vitae z bd.04.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Malvine Husserl z 05.04.1918

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List od Anny Reinach z bd