Alexandre Koyré

Alexandre Koyré

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

List od Ireny Krońskiej z 07.08.1947

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 19.11.1930

List od Malvine Husserl z 24.03.1929

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

List od Jana Patočki z 25.08.1945

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

List od Hansa Lippsa z 17.07.1936