Anglia

Anglia

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 24.02.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.01.1948, s.1,2

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 14.04.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969