Arystoteles

Arystoteles

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1953

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 22.08.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.08.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 21.09.1968