Arystoteles

Arystoteles

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 22.08.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

List od Ireny Krońskiej z 26.05.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966