Arystoteles

Arystoteles

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.08.1966

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966