bibliografia

bibliografia

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List od Konstantego Michalskiego z 22.01.1946

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 28.10.1952

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List od Stefana Świeżawskiego z 10.07.1965

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1927

List od Władysława Witwickiego z 10.04.1927

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967