Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.12.1924

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 10.12.1968

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 19.12.1963

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924