Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 22.12.bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 21.12.1934

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

List od Ireny Krońskiej z 06.08.1966