czasopisma filozoficzne

czasopisma filozoficzne

List od Ireny Krońskiej z 18.03.1947

List od Ireny Krońskiej z 01.02.1947

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List od Ireny Krońskiej z 11.07.1961

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.08.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 15.02.1937

List od Stefana Morawskiego z 08.05.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968