Danuta Gierulanka

Danuta Gierulanka

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

List od Marii Turowicz z 07.04.1969

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List od Ireny Krońskiej z 29.10.1965

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List do Danieli Gromskiej z 13.08.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967