Danuta Gierulanka

Danuta Gierulanka

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.12.1968

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Ireny Krońskiej z 22.11.1966

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963

List od Marii Turowicz z 22.12.1948

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968