Danuta Gierulanka

Danuta Gierulanka

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 05.10.1968

List do Danieli Gromskiej z 13.08.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List od Ireny Krońskiej z 11.11.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965