doktorat

doktorat

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 07.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.12. 1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.04.1918

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.04.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947