doktorat

doktorat

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.04.1918

List od Tadeusza Czeżowskiego z 07.06.1969

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965

List od Henryka Elzenberga z 18.03.1964

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.04.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966