dziekanat

dziekanat

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 12.08.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923