dzieło muzyczne

dzieło muzyczne

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.06.1933

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 04.03.1936

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936