estetyka

estetyka

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List od Stanisława Ossowskiego z 16.02.1962

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

Plans for research z b.d.

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List od Henryka Elzenberga z 12.03.1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962