Francja

Francja

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.09.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.10.1920

Wniosek o urlop z 29.03.1927

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922