Henryk Markiewicz

Henryk Markiewicz

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List od Henryka Markiewicza z 15.07.1963

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11. 1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967