historia filozofii

historia filozofii

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.08.1952

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.12.1944

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951