historia filozofii

historia filozofii

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.08.1952

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.12.1944

List od Konstantego Michalskiego z 22.01.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.09.1949

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.05.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959