Izydora Dąmbska

Izydora Dąmbska

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969