Izydora Dąmbska

Izydora Dąmbska

List od Bogdana Suchodolskiego z 21.05.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.04.1932 (sprawdzić autora listu!?)

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 21.09.1968

List od Ireny Krońskiej z 07.09.1954

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1949

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.04.1966

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966