Izydora Dąmbska

Izydora Dąmbska

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.09.1952

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 22.05.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 07.04.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List od Ireny Krońskiej z 13.12.1954

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953