/
EN

List od Ireny Krońskiej z 03.06.1954

v      KOMITET REDAKCYJNY                          v                v                 Warszawa, 3 czerwca 1954 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII
v   v   v   vWarszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 79          v              v           Ob.Prof.Dr
v              v              v              v              v              v             Roman Ingarden

v     L.dz.220/BKF/54     v              v              v              v                  Kraków
v              v              v              v              v              v                 v      ul. Biskupia 14 m.15

 

              v              v                      Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego
Biblioteki Klasyków Filozofii odbędzie się we środę 16 czerwca o godz.17-ej w Państwowym       Wydawnictwie Naukowym /ul.Krakowskie Przedmieście 79/, z następującym porządkiem dziennym:

  1. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  2. Sprawozdanie sekretariatu
  3. Wybrane zagadnienia terminologiczne – w szczególności dyskusja nad właściwym                 sposobem tłumaczenia terminów Locke ‘owskich sensation i mind
  4. Wolne wnioski

Irena Krońska
v   I Krońska
v   Sekretarz

P.S. W sprawach, poruszonych w ostatnim liście Pana Profesora, napiszę po powrocie do Warszawy – dziś już nie zdążę, bo wyjeżdżam na trzy dni. Do zaproszenia dołączam wykaz tłumaczów Kartezjańskich, przedstawiony przez dr. Dąmbską. Czy będą one też dyskutowane na najbliższym posiedzeniu, to zależy od tego, czy dr. Dąmbska będzie mogła na 16-go przyjechać. Gdyby nie mogła, to zostałby materiał na następne posiedzenie.
v          Serdeczne wyrazy łączę

I Krońska

Z Sowińskim nie mogę się skomunikować, i srawa Laookona jest dla mnie narazie tajemnicą. PWN nie ma tego w swoim planie – czy w liście nie zaszła omyłka? Może PIW?
Odbiór maszynopisu Krytyki z podziękowaniem potwierdzam. XXX  XXX po powrocie – 8-go b.m.
v              v              v              v              v              v              v              v              v          IK