jakości metafizyczne

jakości metafizyczne

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Stefana Szumana z 12.12.1941