język francuski

język francuski

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.06.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 07.06.1969

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.03.1953

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.03. 1953

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.07.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921