Komisja Filozoficzna

Komisja Filozoficzna

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.04.1948

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.06.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Filozoficznej z 08.11.1930

List od Tadeusza Czeżowskiego z 03.06.1948

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 02.01.1949

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 22.09.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950