kongres

kongres

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1961

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 20.07.1969

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 30.09.1968

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 15.04.1937

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967