kongres

kongres

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 07.08.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 20.07.1969