Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.02.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.10.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 13.06.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.07.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.02.1936