Maria Ingarden

Maria Ingarden

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927

List od Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.07.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.10.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925