Maria Ingarden

Maria Ingarden

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.11.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1961