Maria Ingarden

Maria Ingarden

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.07.1933

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.05.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923