Maria Ingarden

Maria Ingarden

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.05.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.07.1933

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.07.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.12.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936