Maria Ingarden

Maria Ingarden

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 02.09.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.12.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.10.1927

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966