Maria Ingarden

Maria Ingarden

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 13.06.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.08.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.07.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.07.1933

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936