Maria Ingarden

Maria Ingarden

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.08.1934

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939