Maria Ingarden

Maria Ingarden

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.02.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List do Danieli Gromskiej z 28.08.1960

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1936

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944